Zindanlardaki açlık grevine dair

ozguramed@live.com | 21 Mart 2017 Salı

Özgür AmedGeçen yılın tam da bugünlerinde deyim yerindeyse Amed zindanında fırtınalar esiyordu. Her gün sürgün listeleri geliyordu. Özgürlük eyleminin yaşandığı 6 Mart’tan Nisan’ın ortalarına kadar yüzlerce arkadaş dalga dalga sürgün edildi. Sadece Amed’de değil, devam eden savaş ve onun kirli politikalarına da paralel olarak Türkiye’nin her tarafında sirkülasyon yaşandığı sanırım 2016 yılı zindan tarihinin en “yoğun” yılıdır. Yoğunluk durmuş değil. 

Geçen yıl yaşananlar ve sonrasında uygulamaya koyulan gayri ahlaki tedbirler, sistematik dayatmalar olarak hayat buldu. Zindanın dış kısmından iç kısmına kadar, günlük yaşamı dizayn etme siyasetinden hasta tutsaklara ve hükümlü tutuklu ayrıştırmalarına dek çok ihlal yaşatıldı, yaşatılıyor halen. Başta sürgün edilen arkadaşlara olmak üzere pek çok arkadaşa işkence yapıldı. En son örneklerini Elazığ T tipinde olmak üzere insanlık onurunu ayaklar altına alma girişimleri hoyratça görülmektedir.

Yine bilindiği üzere Nisan 2015’ten beri Sayın Öcalan’a yoğun tecrit uygulanmaktadır. Yanındaki arkadaşlara da hakeza tecrit uygulanıyor. Bu ağırlaştırılmış durumun, izolasyonun hak-hukukla izahı yok. Keyfi ve bilinçlidir. Kürt halkının öz kimliğine saldırıdır. İradeye ipotek çalışmalarıdır. Temmuz 2015’te başlayan “çökertme planı” ve gelişen savaşın geride bıraktıklarına dair çok şey söylenebilir. Denilebilir ki yaşamdaki tüm insani hücrelere saldırı yapıldı, halen yapılıyor. Tamamen ikiyüzlü bir iklimde, ahlaktan yoksun bir akılla yaratılan kötülük rejiminin kendini an be an nasıl güncelliğini hep beraber görüyoruz. Bu yakım- yıkımın vahşice devam ettiği bir süreçte zindanlar sessiz kalmadı. 

Şubat 15’ten beri Şakran’da, 23’ten bu yana da Ankara Sincan’da açlık grevi eylemleri devam ediyor. Edirne’de bir aya yaklaşıyor. Mart ayının 15’i ile de zindanlardaki tüm PKK ve PAJK’lı tutsaklar grev kararı almış bulunuyor. Mart 15- Nisan 15 arasını kapsayan bir aylık açlık grevi, dönüşümlü olacak. 5’er kişi 5’er gün ara ile girecek. Bu eylem bir uyarı ve dikkat çekme mahiyetindedir. Eylemin temel olarak iki talebi bulunmaktadır. Birincisi Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış insanlık dışı tecridin kaldırılması, müzakere masasının yeniden kurulması ve elbette nihai olarak önderliğin özgürlüğü.

İkincisi, Kürt halkı üzerinde uygulanan baskı ve zulümlerin durması. Yapılanların, sivillere yönelik topyekün tahribatın kabul edilemeyeceği…

Bu talepler bağlamında 15 Mart’ta Amed D Tipi’nde başlayan ahlaki açlık grevinin ilk grubu, eylemin ikinci gününde Tekirdağ’a sürgün edildi. Eylemde olan ve sürgün edilen arkadaşların adları: Bışar Pehlivan, Hasan Solucan, Emrah Gültekin, Kadri Doğanay ve Şaban Kastarlı. Greve giren arkadaşları olduğu gibi sürgün etme politikasını geçen yıl da uyguladılar alanda. Bu şekilde sindirmeye çalışıyorlar. Amed E Tipinden de üç kadın arkadaşın sürgün edildiği söylendi. Yine Siirt’te de greve girenlerin topluca sürgün edildiği gazetemizde yayınlanmıştı. Genel grev kararının yayılması ile panikleyen devlet, sürgün yolu ile ne korkutabilir ne de sindirebilir. Rotasyon ve sirkülasyon ile de çözüm bulamaz.

Bu sürgünlere karşı anında eylemsellikler geliştirildi. Devam etmesi halinde eylemselliklerin, direnişin de yükselmesi kaçınılmazdır. Zindanlar noktasında tüm kamuoyunun dikkat kesilip duyarlı olması gereken bir aydayız. Gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Eylemdeki tüm yoldaşlara serkeftin dileklerimizle…1033
YENİ ÖZGÜR POLİTİKA

Yazarın Tüm Yazıları: