Ciny do bedar roniti temyz bib

Nevn Yildirime 28 Tebaxa 2012 de wexto ke Nurettn Gder watb tecawiz aye biker, arewaya xo pawiti de Gder kitbye. Netcey doza ke 2 serr dewam kerde de cezaya muebbed dyayb Yildirime.

14 Eyll 2017 Perşembe | Kirmanck


ZULAL KOER/STENBOL


Nevn Yildirime 28 Tebaxa 2012 de wexto ke Nurettn Gder watb tecawiz aye biker, arewaya xo pawiti de Gder kitbye. Netcey doza ke 2 serr dewam kerde de cezaya muebbed dyayb Yildirime.

Avkatan femnstan muracat Yargitay kerdb roniti doza temyz do ewro bra dyay. Cinyan seba bedarbyay doze veng day.

Cinyan ra Edtora Kovara Ekmek Ve Gul Sevda Karacaye va roja ke hedse ame enawiti, ma zana ke Nevne heqdar a wina dewam kerde: Tewr zaf cinyan heq da Nevne. Seba ke Nevne zaf cuyayb, mehkeme de bveng mendbye. Ma edalet wazen ma do seba Nevne wati edalet ra fek verand.


Gan ma wayr na doze bivejy

Koordnasyon Cinyan y HDPy ra Brsen Kayaye z dyar kerde ke ciny ke heq xo y pawiti bikar an, ciny sembol y daye zanay ke do bedar doza Nevne bib. 

Mecls Cinyan y HDPy ra Nadye Gurbuze z wina va: Nevne seba ke bicuyo, kite. Gan qerarko winas bivejyo. Pitdayyewbnan y cinyan muhm o. Ma do het Nevne de ca bigr.

Aktvsta Heq Cinyan Yasemn Bektae z va ira mecbr mende kit? Gan no bi hawayo ba bro dyay wina domnaye: Lazim o herkes wayr na doze bivejyo. Se ra 50 komel cin y, label gan se ra 50o bn z wayr bivejyo.125

YEN ZGR POLTKA