Rijnay ratya AKPy vet orte

Taxa Alpaa ya qezaya Sr ya Amed de hetk ra rijnay dewam keno, heto bn ra z xoverday ar domyeno. Bi talmat Wezrye seba rijnay heme rayr yen cerebnay. Na arewa de bi aman o cereyan awa taxe amey birnay taxe bya zndanko akerde.

13 Eyll 2017 arşamba | Kirmanck


Taxa Alpaa ya qezaya Sr ya Amed de hetk ra rijnay dewam keno, heto bn ra z xoverday ar domyeno. Bi talmat Wezrye seba rijnay heme rayr yen cerebnay. Na arewa de bi aman o cereyan awa taxe amey birnay taxe bya zndanko akerde. 

Babete ser o cinya bi namey Hatun Tulaya ke taxe de ronena, qisey kerde. 

Tulaye vera rijnayan de reaksyon nawite wina domnaye: Mi ra wazen ke ez keyey xo seba 3 dareyan bida. Tya keyey min o cay cuyay min o. Tya keyey ke bid mi ra hna wer o. Eke van qey ez do keyey xo bida ra keyeyan nan, a . Ez herinda ke myan keyeyan betoninan de bimana, ez do biagra dewa xo ewja de bicuya.

Tulaye qiseykerdi xo de bale ante ser tehdtan pols zabitayan ser wina va: Ez herinda ke keyeyan nan de bimana, ez mirena hna ba o. Ez keyey xo nverdana nvejyena. Mi ver c 2 reyan reya xo da AKPy ver c mi zaf bawerya xo bi AKPy ardne. Wexto ke vat ciwanan Sr venayo, mi bawer kerdb, label ez ewro vnena ke rat wina nya. N hukmat awa kes ke destmaj big nimaje biker, birna. Gan kurd n kay xira biker. Wa ma ra dr bivinder. Ez vera n rijnayan de veng dana heme ar Amed wa br Sr.

Cinyan ra Hasneya ke 45 serr yo ke Sr de cuyena, wina va: Dewlete seba ke zulm welaty xo bikera esta an seba baya welatya xo kar kena. Ver awa mi birnay, nika z hri ma kena. Ma veng dan ar wa br Sr. 


ANF/AMED


149

YEN ZGR POLTKA