Kam gerre bikero, ma do tewqf biker

end roj ver wesayt bmerdim y arta tirk bombe etb dewa Tal ya girdayey bajar Colemrg ya ser de netce de kesk merdb, 3 kes z birndar byb. Heyet HDPy hedse ser o rapork amade kerd rayaproy r akere kerd.

07 Eyll 2017 Perşembe | Kirmanck

end roj ver wesayt bmerdim (SHA) y arta tirk bombe etib dewa Tal ya ke girdayey bajar Colemrg ya ser de netcey eti bombeye de kesk merdb 3 kes z birndar byb. Dewlete ver c n kesan sey terorst nan dayb, label dima ra Wezr Kar Zerey Soyluy dyar kerdb ke beno ke a byo.

Heyet Partya Demokratke ya aran (HDP) derheq hedsey de rapork amade kerd rayaproy r akere kerd. 

Heyet HDPy rapor xo de bale anto xeber ke het medyaya hetgire ra amey parekerdi ratye ser wina vato: Hedse ra dima Wezrya Kar Zerey akere kerdb ke 4 endam rxistine amey kiti, label wexto ke imey herme ratye vat, dima ra waltye qetilkerdi svlan keyepel xo de akere kerde, label waltye z n svlan sey hemkar rxistine nan daye.


Wa Homa heq ma nverdo

Heyet dewam rapor de ca dayo vatian dayka Mehmet Temel Sma Temele dayke wina vato: Ez roja arefe keye de bya, laj mi Mehmet do biameyne mi biberdne pvnay mrdey mi. Mehmet mi gra, label mi va hema rew o. O z va ez Hny Kanre de nan wena, dima yena to bena. Mi do nimaj bikerdne, la mi veng bombeyk enawit. Ez ya ke dewij ver bi hny vazdan. Dima ra birazayk mi, mi berd nwexane. Ez dima ra musaya ke netcey eti bombe de laj mi birndar byo dima ra merdo. Wa Homa heq ma nverdo. N roan ma r kerd jehr. Wa n zulm ti kes qebul nkero. 


Y ke gerre kerdo ameyo tehdtkerdi

Heyet rapor de ca dayo tehdtbyay merdiman mexduran wina vato: Wexto ke birndar yen nwexane, dormey nwexaney het wesayt zirxin polsan ra yeno girewti. Polsan tya de seba ke merdim kom nby, gaz guleyan plastkan xebetnay. Netcey mudaxaley polsan de 5 kes birndar by. Kes ke tya de amey derbkerdi, wat ke rapor bigr polsan gerre biker. Label rat tehdt zextan hz dewlete amey. Polsan tya de vato kam ke gerre bikero, ma do nan hemkar lan biker tewqf biker.


y ke amey tesptkerdi

Peynya rapor de wina ameyo vati: Cay hedsey cayo ke ameyo qedexekerdi nyo cok ra xtmal her tim svl herme de biby, esto. Dewij ke sey gumanin amey lankerdi, kontrolan ra derbaz by amey nwexane; madem gumanin , o wext sen kontrolan ra derbaz by? mkan tepiti estb, o wext ira SHA ame xebetnay? Dozger seba tehqqat nyo cay hedsey. Ma do heme prosesan huqq de het mexduran de biby. Seba ronkerdi hedsey i dest ma ra bro ma do biker. 


 AMED


344

YEN ZGR POLTKA