Tanrıça Kibele heykeli tehdit altında

Ordu’da Tanrıça Kibele heykelinin bulunduğu Kurul Kalesi’nin çevresinde taşocağı için her gün onlarca dinamit patlatılıyor. Bir yandan arkeolojik kazıların da sürdüğü bölgede yer alan Kibele büyük risk altında.

21 Mart 2017 Salı | Toplum-Yaşam

Ordu’da Tanrıça Kibele heykelinin bulunduğu Kurul Kalesi’nin çevresinde taşocağı için her gün onlarca dinamit patlatılıyor. Bir yandan arkeolojik kazıların da sürdüğü bölgede yer alan Kibele büyük risk altında.

Ordu’nun Bayadı köyü sınırları içerisinde yer alan Kurul Kayalıkları’nın zirvesinde yer alan Kurul Kalesi’nde geçen yıl Eylül ayında Tanrıça Kibele heykeli bulunmuştu. Büyük bir heyecan yaratan heykeli bir hafta içerisinde 15 bin kişi ziyaret etmişti. Bölgede 2010 yılından itibaren Prof. Dr. Yücel Şenyurt’un başkanlığında arkeolojik kazılar yürütülüyor.

Edinilen bilgilere göre 2100 yıllık kaleye ilişkin kazılar devam ederken kayalıkların Melet Irmağı’na bakan yamacında, tarihi kalenin altı taşocağı için oyuluyor ve her gün onlarca dinamit patlatılıyor.

1996 yılında koruma amaçlı kalenin çevresi 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanı ilan edildi ve taşocağının ruhsatı iptal edildi. Fakat 2011 yılında ocağı işleten Kırca Mühendislik, kale ile ayrı kaya kütleleri üzerinde bulunduklarını ileri sürerek sit alanının daraltılmasını talep etti. Ordu İdare Mahkemesi’nin istediği bilirkişi raporunda, taşocağının kale yerleşimini tamamen yok edebileceği ifade edilmesine rağmen, Ordu Müzesi ve bilimsel kazıları yürüten Prof. Dr. Yücel Şenyurt farklı bir rapor tanzim ederek, taşocağının bulunduğu alanın, arkeolojik sitten çıkarılabileceğini bildirdi. Bunun üzerine mahkeme, taşocağının bulunduğu alanın arkeolojik sit alanı dışına çıkarılmasını onayladı. Taşocağı faaliyetleri ayrıca kalenin altındaki kaya mezarlarının da yok olmasına neden oluyor. Ocak kale ve Kibele için gözle görülür bir tehdit oluşturuyor.

Çevreciler başta olmak üzere belediye başkanı da taşocağı çalışmalarına oldukça tepkili.


 ORDU


492

YENİ ÖZGÜR POLİTİKA