Newroz halkı!

Çîyager Nucan

21 Mart 2017 Salı | Forum

Kürtler yeni bir Newroz’u kutluyorlar. Artık Kürtler için bir Newroz haftası yaşanmaktadır. Kürtler için Newroz o kadar değerle yüklüdür ki, bir günlük kutlama artık bu değerleri ifade etmeye, hatırlatmaya yetmemektedir. Çünkü Newroz Kürt’ün tüm değerlerini yeniden hatırlama, yaşatma ve yeni değerlerle geleceğe taşırılması anlamına gelmektedir. Newroz kutlamaları İran ve Orta Asya ülkelerinde günlerce kutlanmaktadır. Bir haftalık Newroz tatili bulunmaktadır. Yani yaşam coşkusu ve yeni yıla coşkuyla girmek böyle yoğun kutlamalarla sağlanmaktadır. Kürtlerde ise Newroz İran ve Orta Asya cumhuriyetlerindeki kutlamalardan daha fazla anlama sahiptir. Kürt’ün varlığı ile Newroz değerleri özdeşleşmiştir. Bu nedenle Kürt Halk Önderi Kürtler için “Newroz Halkı” demiştir. 

Demirci Kawa destanının Kürtlerde temel bir kültürel değer haline gelmesinin Kürt coğrafyası ve Kürtlerin tarihsel toplumsal olarak yaşadığı gerçeklerle bağı vardır. Demirci Kawa destanı Kürt halkı üzerinde her zaman kan emici Dehakların olduğunu, buna karşı da Kawaların direnerek bu belaları defettiğini ifade etmektedir. Bu açıdan her Newroz’da Kürtler ulusal değerlerini ve direnişçi karakterlerini en üst düzeyde yaşamaktadırlar. Bu nedenle Newrozlar Kürtler için her zaman mücadelenin yükseldiği günler olmuştur. Newroz’a yakın günlerde Kürt’ün fedai ruhu en üst düzeye çıkmaktadır. Newroz’un Kürtlere kattığı değerlere karşılık vermek için fedailik en yüksek düzeye çıkar. Her Newroz’da Kürt’ün zalime ve zulme karşı direniş iradesi bilenir, keskinleşir. Bu açıdan Newroz yaklaştıkça halkın coşkusu en üst düzeye çıkarken, Kürt düşmanlarında korku yükselir. AKP-MHP iktidarının her yıl olduğu gibi Newroz öncesi baskı ve tutuklamaları yoğunlaştırması bu nedenledir. 

Kürt Özgürlük Hareketi Newroz’un Kürtler için değerini ve anlamını çok iyi gördüğünden 1976 yılından başlamak üzere Newroz’u canlandırmak, ruhuna uygun kutlamak için büyük çaba göstermiştir. Newroz bilincini yaratma da toplum eğitiminin önemli bir parçası haline getirilmiştir. Kürdistan'da artık Newrozlar tarihi anlamına uygun kutlanmaktadır. Newroz günü her yerde özgürlüğün sembolü olan ateşler yakılmaktadır. Her dağın yüksek tepesinin başı ateşin harlandığı yerler olmuştur. Newroz ateşleri tarihi direnişi canlandıran ve bugüne taşıyan çağrı haline gelmiştir. 

12 Eylül askeri darbesinin Kürt’ün özgürlük umudunu PKK'li tutsaklar şahsında zindanın betonlarına gömme saldırısına karşı yine Newroz ruhu ayağa kalkmıştır. Diyarbakır 5 nolu zindanında zulmün en yoğun olduğu bir zamanda Mazlum Doğan üç kibrit çöpünü yakarak kendini feda edip çaktığı direniş kıvılcımı ile zulmün kafasına Devrimci Kawa’nın balyozunu indirmiştir. Arkasından dörtler kendilerini direniş meşalesi yapmışlardır. 14 Temmuz’da Newroz’da çakılan direniş kıvılcımı zindan duvarlarını yıkarak tüm Kürdistan'a yayılmıştır. Mazlum’un çaktığı direniş kıvılcımı ile harlanan direniş meşalesini gerilla eline almış, bu direniş meşalesini Kürdistan'ın tüm dağlarına ve ovalarına yaymıştır. Mazlum’un Diyarbakır zindanında çaktığı direniş kıvılcımı 1990’lı yıllarda gerçekleşen serhildanlarla diriliş devrimi haline gelmiştir. Artık her Newroz ulusal devrimin, demokratik devrimin, sosyal devrimin, kültürel devrimin derinleştiği ve kapsamlılaştığı bir özgürlük ve demokrasi devrimi olmuştur. Önder Apo Newroz ruhuyla gerçekleşen bu devrimlerle birlikte “Diriliş tamamlandı, şimdi sıra kurtuluşta” diyerek Newroz direniş ruhu önüne yeni bir hedef koymuştur. Nitekim baskılar ne kadar ağır olursa olsun Kürt halkı onlarca yıldır PKK öncülüğünde kurtuluş mücadelesini vermektedir. Bu mücadele sadece Bakurê Kurdîstan’da değil, Kürdistan'ın tüm parçalarında özgür ve demokratik yaşamı daha da yakınlaştırmıştır. 

Newrozlar Önder Apo'nun esaretinden sonra da Kürt halkının direnci, iradesi olarak Önder Apo'yu ve Özgürlük Hareketini sahiplenme ve mücadeleyi yükseltme Newrozları olmuştur. Uluslararası komplonun boşa çıkarılmasında Newroz’da ayağa kalkan ve direniş iradesi ortaya koyan Newroz halkının duruşu belirleyici olmuştur. Uluslararası komplo Önder Apo'nun esaret altına alınmasıyla Kürt haklının özgürlük mücadelesinin biteceğini sanırken, yine karşısına Newroz ruhu çıkmıştır. Bu ruhun kırılamayacağı ve yenilemeyeceği meydanlara çıkan yüz binlerle gösterilmiştir. 

Newrozlarla Kürt halkı her yıl yeni değerler kazanmıştır. En güzel değerlerle Kürt halkı kendini yeniden yaratmıştır. Newroz halkı her yıl daha güzel ve dirençli hale gelmiştir. Newroz ruhu ile Kürtler öyle bir halk haline gelmiştir ki, Newroz yaşadıkça Kürtleri yenilgiye uğratmak zordur. En zor dönemlerde Newroz ruhuyla yeniden ayağa kalkacaklar, mutlaka özgür ve demokratik yaşama kavuşacaklardır. 

Kürt halkı Üçüncü Dünya Savaşının sürdüğü Ortadoğu'da tarihimizin en güçlü dönemini yaşamaktadır. Kürdistan'ın tüm parçalarında özgür ve demokratik yaşamı kazanacak güce ulaşmışlardır. Ancak Kürt düşmanları da Kürt’ün bu güçlenişini görerek Kürtlerin 21. yüzyılda özgür ve demokratik yaşama kavuşmalarını engellemek için saldırıya geçmişlerdir. Bu saldırılar aslında Kürtlükle birlikte Kürt’ün tüm güzelliklerini taşıyan Newroz’un da kökünü kazımayı hedeflemektedir. 

Eğer Kürt düşmanları Kürt’ü ve Kürt’ün varlığını ifade eden Newroz’u ortadan kaldırmak istiyorsa, o zaman buna karşı tarihte olduğu gibi Newroz ruhuyla ayağa kalkmak ve direnmek gerekir. 2017 Newroz’u da böyle tarihi Newrozlardan olacaktır. Günümüzün Dehaklarına karşı Kürt’ün özgür ve demokratik yaşam iradesinin ortaya konulması olacaktır. Kawa’nın çekici dağlarda gerillanın vuruşu olurken, Dehakların başına inen en güçlü balyoz, halkın ayağa kalkışıdır, Serhildanlardır.  

Kürt halkı 2017 Newroz haftasında sadece soykırımcı sömürgeciliğe karşı öfkesini bileyip mücadeleyi geliştirmeyecek, aynı zamanda Kürt’ü zayıf düşüren ihanete karşı da tutumunu ortaya koyacaktır. Çünkü Kürtlerin en büyük kazanacağı bir dönemde Kürtlerin birlik olmaması, ihanetin Kürtlerin birliğini parçalaması Kürtler açısından tarihin en ağır olumsuz durumlarından birisini ortaya çıkarmaktadır. Kürtler bu dönemde kaybederlerse bu düşmanlarının gücünden değil, ihanetin varlığından olacaktır. Bu açıdan 2017 Newroz’unun hem soykırımcı sömürgeciliğe, hem de ihanete başkaldırı Newroz’u haline getirilmesi önemlidir. 

Newroz Kürtler açısından aynı zamanda birliği ifade etmektedir. Newroz, tüm ulusal demokratik güçlerin zulme karşı ortak tutum, ortak mücadele günüdür. Bu açıdan her Newroz’da düşüncesi farklı siyasi güçler ve topluluklar bir araya gelmektedir. Dolayısıyla 2017 Newroz’u birliğin en yüksek düzeyde sağlanması gereken bir Newroz olacaktır. Kürtler açısından hiçbir dönemde birlik bu kadar önemli hale gelmemişti. Çünkü bu tarihi dönemde birlik demek büyük bir kazanım demektir. 

Newroz, Önder Apo'nun demokratik konfederalizm ilan ettiği gündür. Çünkü Newroz’un özü esas itibariyle demokratik konfederal değerler taşımaktadır. Tüm farklılıklar Newroz’da bir gökkuşağı gibi en güzel haliyle bir arada olmaktadır. Newroz kültürü demokratik konfederal zihniyet ve kültürün tarih içinde var olduğunu göstermektedir. Önder Apo’nun bu tarihsel temele dayanarak demokratik konfederalizmi teorik ve ideolojik olarak güncellemesi ve yaşamsal kılması söz konusudur. Bu açıdan her Newroz demokratik konfederalizme dayalı demokratik özerk yaşam iradesi ve özleminin ortaya konulduğu günler olmaktadır. Zaten özgür ve demokratik yaşam gerçekleşmeden Newroz’un gerçek anlamda somutlaştığı ve her gün yaşanır hale geldiği söylenemez. Bu nedenle 2017 Newroz haftası bu değerlerin hatırlandığı ve pratikleşme iddiasının ortaya konulduğu günler olacaktır. 2017 Newroz haftası, tarihte oluşmuş tüm değerlerden aldığı güçle soykırımcı sömürgeciliğe karşı mücadelenin startının verildiği hafta olacak ve 2017 yılında bu temelde mücadele yükseltilerek özgür ve demokratik yaşamın kazanılması sağlanacaktır. 583

YENİ ÖZGÜR POLİTİKA