Bi ziwan dayke cesaret bi nuti kerdi

13 Ekim 2017 Cuma

FATMA ADIR

Wendox erjyayey y Yen Ozgur Poltka. Ez dem weanko newe de bi ziwan xo yo dayke ima reyde ya. Tab ez do ny bi saya embaz ke hakim leheya kirmanck y bikera. Ez sey kes ke hakim ziwan xo ny ra yew a, wezfey min o sifteyn o yo ke ez na kmanye derbaz bikera. uxilnay na ekuye seba zafaney merdiman hetta seba heme gandaran rewka erm ya. Gan na rewe qet nbo rojeva merdim. Label na rewe ma de babeta ke rexnedayko cdd wazena ya. 

Temaya sifteyne ya heme gandaran Dayke ya. Heme gandar bi veng dayka xo dest bi cuyay ken, enawen, hs ken reaksyon nan dan. Beno ke sir proz dyarkerya dayke no vatio sifteyn tesr ci de bibo. Yan sir ci tena qas 9 aman pzey xo de kiriti dayke nyo. Helbet no z muhm o, label y hna muhmr o yo ke doman bi heskerdi cesaretday dayke ters cuyay xo ser ro erzeno. Tya de y ke bi hawayo esas dyar kena, dayk a. Dima ra heme ser no vatio sifteyn de awan beno meyeno.

Doman n vatey sifteyn y bi ziwan dayke ra qerfnay, qetlyam qirkerdian ra yo tewr gird o qet nno vrkerdi. Cok ra na birna ma ya tewr xor ya Kurd bitaybet z ya Kirmancan (Zaza) a na birne heta nika ba nbya. Gorey heqqeta vateyo vern ncuyay beno suco tewr gird y ma. Helbet ma bi hawayo qest nkerd nken. Poltkay qirkerdi, kokerdi, red, nkar, qednay, qetilkerdi, tersnay sewbna y qtdaro ke merdimye ra nesb xo ngirewto, by sebeb ny. Heriqas ke wina bibo reyna z problem berpirsyarya ma ya tewr gird o yo ke ma gorey vateyo sifteyn ncuyen.

Eke merdim xo bizano, ancax o wext ekeno gorey unversale bicuyo. Eke merdim xo nzano ratya xo ra dur bikewo, rewa ci vernya ci de bena astenge. Nzanay ziwan dayke, het xo fadekerdi de handkab ma yo tewr gird o. Cok ra vati ma bitesr nyo ma her tim zerrya xo de qisey ken. Y ke ferq ny de y, hrs ma vera na rewe de gird o. Ma her tim xo reyde monolog ken. Halo ma yo bn z tay xo ra drkewti o. Bi temam bi no hawa nro inasekerdi z, sey bnan cuyay, ratya xo de bzarya bnan kerdi o. Vatik de bzarkerdi (taklt) y esil bierj keno yeno vati. Herinda ke ma bzar biker, gan ma esl xo bipaw tkilyka rate seyyewbnan dormey xo reyde awan biker. imk ancax na tkil ma resnena cuyka rastikne. Ma ancax ny bi ziwan xo yo dayke eken biker. Eke ma ny biker, o wext ma eken dormey xo reyde ziwan, dyalog empatyk awan biker aver br. Cyakerdi xo ra fekveraday z merdim rayr ra vejen, heqqete ra dur ken vernya cuyka pya, azade seyyewbnan de ben asteng. 

Her yew ma tesil vate, klam lawik ke bi ziwan dayke de amey vati ra tesr by. Ma her giley huner de vate, klam sewbna y ke ziwan dayke de amey vati ra bi hawayo gird tesr ben. Ya unversale z eke ny ser ro awan bibo bierj o aver beno. Pawiti day cuyay y ziwan dayke wezfeyo bingeyn tarx y ma hemnan o. Tena hewlday tay hunermend ke deyr van qm nkeno do nkero z. N hewlday zaf qmetin gan merdim heq nan bido. Seke embaz ma yo hunermend Mkal Aslan z vano tena muzk seba cuyay ziwan dayke qm nkeno. Seba cuyay ziwank lazim o ma ziwan bimusn domanan xo seba ke o ziwan bibo ziwan perwerdey, ma tkon bid. Reyna ya tewr muhm z gan ma ziwan biker ziwan qiseykerdi no z wa wezfey ma yo esas bo.

Y ke ark bigro bin temnat, ameyoxa ar bipawo ar bido cuyay ziwan kultur ar yo. Herinda ke ma yan madyan kom biker, gan ma ziwan kultur xo psern, aver ber bid cuyay. Gan ma yan xo y esasyan gorey y ke estena ar mende ken, awan biker. Gan ma sermayegozarya xo ameyoxa ke doman ma bi kultur ziwan xo tede bicuy r biker. Her merdim ancax bi cyayya kultur ziwan xo reyde tkil rono, xo sey y bnan vneno hs keno. Tkilyka rate mende z ancax bi no hawa ronyena. 

Bi hv watio ke ma ameyoxa xo bi ziwan dayke awan biker
488
YEN ZGR POLTKA

Yazarn Tm Yazlar: