30 Nisan 2016 Cumartesi
 
Ana Sayfa Yazarlar HUKUK KÖŞESİ
19 Ocak 2012 Perşembe
HUKUK KÖŞESİ

Alman Radyo Televizyon Vergisi - GEZ

Almanya’nın önde gelen iki büyük televizyon kanalı ve bunlara bağlı onlarca radyo halktan toplanan vergilerle finanse edilmekteler. TV yayını izlemeye ve radyo kanalını dinlemeye uygun her multi medya araçı için kullanıcılar aylık bir vergi ödemekle yükümlüdürler. Ancak gittikçe zorlaşan ekonomik koşullarda çalışan bir kişinin maaşıyla kendisini idare etmesi neredeyse imkansız hale gelmiştir. Bundan dolayı TV ve radyo için ödenen aylık aidatların yüksek olması şikayet sebebi sayılmaktadır.
İşte tamda bu şikayetlerin arttığı bir dönemde Alman Yargıtay’ı dar gelir sahibi olanları sevindirecek emsal bir karar verdi. Bu kararla; gelir düzeyi Hartz IV’nın az üstünde olanlar ve öngörülen alt gelir seviyesinin altında olan kişiler, GEZ’i ödememe ya da indirimli GEZ ödeme yapma hakkına sahip olmaları gerektiği hükümü verildi.

(Dosya Nr.: 1 BvR 3269/08, tarih 30.11.2011 ve Dosya Nr.. 1 BvR 665/10, tarih 09.11.2011)

Devlet radyo ve televizyonlarının finansmanı için halktan toplanan vergiye GEZ vergisi adı verilir. Almanya’da televizyon, radyo, mobil telefon ve internet bağlantısına sahib olan herkes aylık 17,98 Euro radyo-tv vergisi (GEZ) ödemek zorunda.
Mecut uygulamaya göre denetimlerini kapı kapı dolaşarak yapan Radyo ve TV kurum yetklileri, kayıtlı olmayan TV ve radyoları tespit etmeye çalışmaktadırlar. Bunun hem zahmetli olması ve hem de tam sonuç vermemesi yetkilileri farklı arayışlara sokmuş bulunmaktadır. Prensipte varılan kararla,  Ocak 2013’dan itibaren ister TVsi, radyosu veya interneti olsun veya olmasın, her hane başına bu vergi otomatikman kesilecektir.
Aşağıdaki şartlara ve koşullara sahip olan GEZ vergisini ödemekten muhaf tutulurlar:
- Sosyal Yardım Kanunu’na göre yardım alanlar,
- Hastalık, sakatlık ve yaşlılıktan dolayı çalışamayanlar ve temel yardım güvencesine sahip olanlar,
- İşsizlik Parası 2 ve sosyal yardım alanlar,
-  İltica başvuruları devam edenler,
- Aileleriyle birlikte ikametgah etmeyen ve meslek eğitimine başlayan ve hazırlananlar,
- Aşırı bakıma muhtaç yatalak olan çocuk genç ve ergin hastalar,
- Yüzde 60 görme engelli ve yüzde 80 engelli ve RF – Derecesine sahip olanlar,
GEZ vergisinden muhaf tutulmak istiyen ve yukarıda saydıklarımız arasından olanlar, yardıma muhtaç olduklarını, aldıkları yardımı belgelemekle yükümlüdürler. Aksi takdirde vergiden muhaf tutulmayacaklardır.


YEK-KOM Beratungsstelle/
Adres: Graf Adolf Str.
70a,40210 Düsseldorf
hukukyardim@gmx.net
Tel: 0211 830 29 252920
YENİ ÖZGÜR POLİTİKA

Yazı Boyutu:12 14 16 18

Yazarın Diğer Yazıları

Sigortasızlara ve prim borcu olanlara af

Almanya’da Engelli İnsanların Hakları

Almanya’da Engellilik Derecesi

Okurlar soruyor

Velayet hakkı

6 aydan fazla Almanya dışında kalma hakkı

Almanya’da temel güvence hakkı

Kiracı hakları

Yargıtaydan kiracıları sevindirecek kararlar

Borç Senedi/Darlehensvertrag

Almanya’da II. İşsizlik Parası (ALG II) / Hartz 4 Yardımı ve Mal Varlığı

Avusturya’da aile birleşimi ve dil şartı

Almanya’da aile birleşimi ve dil şartı

İnternet’ten izinsiz müzik indirme

Apostil Şerhi nedir?

Boşanma Kararı ve Tanıma Davası

Almanya’da Elektronik Oturum Kartı (eAT)

Almanya’ya geri dönme hakkı

Özürlüler için Araba İthalatı

Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi

Yaz tatili başlıyor

Vekaletname verme-çıkartma

Avusturya’da Boşanma ve Oturum Müsadesi -3

Avusturya’da oturum müsadesi türleri -2

Avusturya’da Oturum Müsadesi Türleri -1

Almanya’da Entegrasyon Kursları

Sahte ‘İşyeri Rehber Kayıdı’na Dikkat!

Çanak anten izni

Almanya’da ‘Koruyucu Aile’

Alman Gençlik Dairesi (Jugendamt)

Förderschule sorunu-2

Förderschule Sorunu -1

‘Sağlık Yardımı’ nasıl sağlanır?

Almanya’dan Zorunlu Sınırdışı Edilme

Boşanma kararının tanınması

Almanya’da insani nedenlerle ikamet izni

Aile içi şiddet ve kadın

Yabancıların AB ülkelerinde Serbest Yerleşimi

Vatandaşlık için emsal karar

Almanya’da İltica Hakkının İptali

Doğumla Alman Vatandaşlık Hakkı

Oturma müsadesi ve serbest çalışma

Eş ve çocuklara Almanya vatandaşlığı


Yolcu Hakları

Almanya‘da 2013 de Yeni Uygulamalar-2

Almanya‘da 2013 de yeni uygulamalar (1)

Ceza ve Tutukevlerindeki Hakları

Mahkeme kararı sınırdışı edilme

Kira İndirimi

Tazminat hakkı